Letní prázdniny na statku

Z důvodu prodeje nemovitosti, ve které bylo zázemí pro tábory, nebude možné letošní léto (2021) děti u nás na táborech uvítat.
Ale příští rok (2022) budou tábory již v novém zázemí.
Budeme se na Vás těšit…

Děkujeme za pochopení.


Táborové turnusy:

od 27. 7. do 31. 7. 2020 – I.turnus
od 10. 8. do 14. 8. 2020 – II.turnus
od 17. 8. do 21. 8. 2020 – III.turnus
Turnus se otevře pouze, pokud bude na daný turnus přihlášeno minimálně 6 dětí.
( Na každý turnus je počet dětí omezen na maximálně 12 !!! )

Do příměstského tábora nabíráme děti ve věku 8 – 13 let. /Sourozence i 7 a 14 let/ Je nutné, aby dítě mělo po absolvování 1. třídy základní školy.

Cena za pobyt pro jedno dítě je 3500 Kč, děti jsou na statku od 8.00 hod. do 17.00 hod. V ceně tábora, je zahrnut oběd, pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, program tábora, jezdecký výcvik pod vedením zkušených instruktorů (vhodný i pro úplné začátečníky), celodenní výlety (bez cestovného) a pojištění dětí. Upozorňujeme rodiče, že není v našich silách měnit jídla dle chuti dětí, obědy jsou předem objednané v místní restauraci. Případné speciální diety možno objednat za příplatek (potravinové alergie pište do přihlášek).

Více informací:
Alena Nykodýmová
jkeliot@centrum.cz
605414499

Postup při přihlašování dětí
Přihlašování probíhá ve dvou krocích:
1.krok – výběr termínu a předběžná rezervace
Vyberete termín tábora a zašlete základní údaje k rezervaci:
– termín tábora (turnus)
– jméno a příjmení, bydliště
– počet míst – dětí
– mobil a kontaktní e-mail

Tyto informace k rezervaci pobytu dítěte nám odešlete co nejdříve na e-mailovou adresu jkeliot@centrum.cz a vyčkejte na potvrzovací e-mail.

2.krok – doplnění údajů a platba
Po obdržení potvrzovacího mailu od nás o rezervaci dítěte (nebo náhradníka), je nutno doplnit tyto další údaje:
– jména a příjmení dětí
– datum narození dítěte
– kontakty na rodiče přihlášených dětí (mobil, e-mail)
– další info (fakturační údaje)

E-mailem budete následně informováni o zdařilé rezervaci a obdržíte zde informace k platbě  (variabilní symbol pro platbu).

Organizace příměstského tábora
Tábor je zaměřen na pobyt v přírodě – práci se zvířaty /čištění, sedlání, lonžování, zápřež/,sportovní jezdecký výcvik, drobné práce na statku / údržba sedlového materiálu/, sportovní hry, výlety do přírody, celodenní výlet. Je náročný na pozornost dítěte – delší odborný výklad, na fyzický pohyb – jízda na koni, chůze a pohyb po náročném terénu. Děti přijdou do styku se zvířaty – chlupy, peří, přírodniny.

Pro děti je připraven pestrý program, k němuž patří seznámení se s životem zvířat na našem statku, dozví se řadu zajímavostí o výcviku koní a práci s nimi.  Na děti čekají v areálu soutěže, hry, jezdecký výcvik a dva výlety. Seznámí se s prací chovatelů, kteří jim umožní účastnit se krmení a jeho přípravy, výcviku mladých koní, lonžování aj. Do týdenního programu je zahrnut i jeden celodenní výlet, který bude organizován dle možností vzhledem k situaci vývinu COVID- 19.

Děti budou na statku na příměstském táboře od 8.00 hod. do 17.00 hod. Jednotlivé turnusy dětí vede hlavní vedoucí tábora, pedagogický pracovník a trenér + 2 studenti pedagogické a veterinární fakulty. Na celodenní výlet jede s dětmi hlavní vedoucí tábora + 2 studenti.

Děti mají zázemí v salonku penzionu. Předpokládáme ale celodenní pobyt ve venkovních prostorách areálu a stájích. Pohyb v areálu je za každého počasí !!! K dispozici mají také dostatek sociálního zařízení.
TÁBOR NENÍ INTENZIVNÍM JEZDECKÝM VÝCVIKEM !

JK Eliot Brno nezodpovídá za ztrátu cenných věcí svěřených dětem.

Informace pro rodiče přihlášených dětí
První den nástupu je sraz dětí a rodičů mezi 8. 00 hod. a 9.00 hod. v budově penzionu v salonku (1. poschodí). Zde bude schůzka rodičů s hlavním vedoucím tábora, kde rodiče průběžně odevzdají vyplněné a podepsané přihlášky + jejich přílohy a budou seznámeni s programem a organizací tábora.

Děti si přinesou svačinu a láhev (ne litrovou) s pitím. Je nutné, aby měly pevnou obuv a sportovní oblečení včetně pláštěnky, případně kšiltovky. Na jezdecký výcvik jsou nutné přiléhavé kalhoty triko s dlouhým rukávem a boty s hladkou podrážkou. Výhodou je jezdecké oblečení, jako jsou rajtky, krátké chapsy a jezdecká přilba. Přilbu je možné půjčit na místě. Je možné dát dětem peníze, částka je na zvážení rodičů.

Cena za pobyt pro jedno dítě je 3500 Kč. V ceně tábora je zahrnuta dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, program tábora, dva výlety a pojištění dětí. Upozorňujeme rodiče, že není v našich silách měnit jídla dle chuti dětí, obědy jsou předem objednané v místní restauraci. Speciální diety je nutno objednat předem za příplatek (potravinové alergie pište do přihlášek).

Platbu za účast dítěte je nutné provést nejpozději 2 týdny před jeho nástupem na tábor. V případě, že částka nebude 2 týdny před nástupem na tábor uhrazena, bude rezervace automaticky zrušena.

Dokumenty ke stažení
Přílohu k přihlášce si můžete stáhnout zde.
Dokumenty si stáhněte až po úspěšném přihlášení dítěte na tábor.

Příloha k přihlášce obsahuje:

 • Souhlas rodičů se samostatným dojížděním dítěte
 • Prohlášení rodičů o doprovodu
 • Bezpečnostní pokyny na statku
 • Prohlášení zákonných zástupců dítěte
 • Posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na příměstském táboře
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR

Vyplněnou a podepsanou přílohu odevzdáte v den nástupu dítěte.

Dítě, které má platnou rezervaci a z důvodu nemoci na tábor nenastoupí, není možné nahradit vlastním neregistrovaným náhradníkem. Místo bude obsazeno náhradníkem, který je elektronicky přihlášen do registru náhradníků.

Forma úhrady – NETÝKÁ SE NÁHRADNÍKŮ!:
Platbu za účast dítěte je nutné provést nejpozději 2 týdny před jeho nástupem na akci a to  následovně:

 • osobně : středa – neděle v době 18.00 – 20.00 hod. V budově penzionu
 • převodem z účtu
 • složenkou typu A
 • úhrada fakturou

Při platbě použijte tyto údaje:
adresa majitele účtu:
JK Eliot Brno
Kohoutovická 177/117641 00  Brno

 • Číslo účtu: 2649633514/0600.
 • Variabilní symbol: naleznete jej v zaslaném emailu s potvrzením rezervace.
 • Konstantní symbol: 0308.
 • Cena za týdenní pobyt v příměstském táboře je 3 500,- Kč.

Forma úhrady fakturou – Fakturační údaje:

 • Společnost
 • Ulice a číslo domu, město, PSČ
 • IČ, DIČ
 • Bankovní účet
 • Kontaktní osoba
 • Telefon
 • Fakturu zaslat na adresu zaměstnavatele nebo rodiče: vypsat

Vrácení platby

 • Platbu za pobyt dítěte v příměstském táboře je možné vrátit pouze z důvodu zrušení ze strany provozovatele. Pokud je rezervace zrušena ze strany účastníka nebo státu (vzhledem k situaci ohledně COVID-19), tak ze zaplacené částky je storno poplatek 500,- Kč.
 • Případné informace zašlete na adresu: Alena Nykodýmová, U Velké ceny 4, 623 00 Brno nebo na jkeliot@centrum.cz.
 • Zároveň s dokladem zašlete údaje pro vrácení platby (turnus, kontakt na rodiče, bankovní spojení).

Pokyny pro náhradníky
Pokud jste svoje dítě přihlásili na příměstský letní tábor jako „náhradníka“, postupujte podle těchto pokynů:

 • Úhradu za pobyt dítěte zatím neprovádějte.
 • Pokud některé ze závazně přihlášených dětí na řádný termín vypadne, rodič náhradníka bude vyrozuměn.
 • Po domluvě o nástupu náhradníka na tábor bude provedena platba.

Comments are closed.